ÅrsredovisningsanalysNettoomsättning och drift

Data till grafiken nedanför är hämtade från årsredoviningarnas noter Not 1 nettoomsättning och Not 3 drift och underhåll. Notera treden att driftskostnaderna har närmat sig drift och underhålls kostnaderna de senaste årenen. För verksamhetsåret 2021 överskred drift och underhålls kostnaderna föreningens nettoomsättning. För att komma till rätta med denna kostnadsökning behöver föreningen hitta sätt att sänka kostnaden för drift och underhålls kostnaderna.

De senaste årens digitaliserade årsredovisningarna hittar du i huvudmenyn under Dokument.

Fastighetsförsäkring

Eftersom föreningen dragits med flera stora vattenskador de senaste åren påverkar det föreningensförsäkringspremien kraftigt negativt. Denna post har dom senaste året haft en ohållbar kostnadsutveckling. Av denna anledning startade föreningen undersökning och planer på ett kommande stambyte i slutet av 2021. På den extra föreningsstämma i september 2022 beslutades att föreningen ska genomföra ett stambyte. När stambyte är slutfört har föreningen en mycket bra position att förhandla fram en lägre försäkringspremie som borde ligga på en tredje del av dagens premie.

Fastighetsförsäkring

Föreningenspremie kostnad

Nettoomsättning samt drift och underhåll

Jämförelse av nettoomsättning mot kostnaderna för drift och underhåll

Resultat, efter finansiella poster

Resultat efter finansiella poster är föreningens finansierings- och kapitalplaceringsförmåga, finansiella intäkter subtraherat med kostnader.

Flerårsöversikt

Föreningenskostnader och intäkter över tid