IMD-el

Installation av elcentraler kommer att pågå under slutet av mars till slutet av juni 2023.

Det här är en generell tidplan för installationen av elcentraler. Varje lägenhet och trapphus kommer att aviseras separat innan installationen i lägenheten.

2021