Sophantering

Soporna skall vara väl inslagna för undvikande av dålig lukt uppstår i rören.
Luckan till sopnedkastet skall hållas stängd då det inte används.

Hushållsavfall

Föreningen är delägare i Husby-Akalla Sopsugsamfällighet. Sopnedkasten är anslutna till sopsugen genom rör i gatan. Sopsugen är belägen i korsningen Norgegatan- Helsingforsgatan där soporna komprimeras och hämtas till förbränning. Sopnedkasten skall endast användas för hushållsavfall som inte får vara större än att de fritt kan passera i rören till sopsugen utan att fastna på vägen. Föreningens kostnad för sopsugen är till stor del fasta och till en mindre del beroende på sopmängden.

Grovsophantering

I föreningen finns ett miljöhus, beläget vid vändplanen Helsingforsgatan 39-51, utrustat med kärl för bl.a. återvinning av tidningar, glas, elektronik och brännbart material. Det finns även en ”batteriholk” för mindre hushållsbatterier. Huset bemannas av boende i föreningen. Längs ned på denna sida finns vår egen Handbok att ladda ned. I handboken finner du information kring vad som är tillåtet och inte tillåtet att lämna i vår återvinningsstuga.

Återvinningsstugans öppettider

OBS! Ej vitvaror typ kyl, frys tvätt- och diskmaskiner o dyl., dessa måste forslas bort av lägenhetsinnehavaren.

Renoveringsavfall

Överblivet renoveringsavfall/byggnadsmaterial och liknande får inte ställas i föreningens soputrymmen. Observera att det inte är tillåtet ställda säckar med byggavfall på gångbanor, trottoarer, innegårdar och cykelbanor eftersom det innebär försämrad tillgänglighet för funktionsnedsatta och framkomlighet för alla våra boende. Dessutom är de en sanitär olägenhet då förbipasserande slänger både hushållsavfall och grovsopor i säckarna och innebär brandfara då de står i anslutning till husfasader. Detta material får Ni själva ta hand om och slänga gratis på återvinningscentralen.

OBS! Föreningens soputrymmen är endast avsedda för boende i vår förening.

Återvinningscentral Lövsta

Adress: Lövstavägen 492, 165 72 Hässelby

Öppettider:

Återvinningscentral Bromma

Adress: Linta Gårdsväg 16, 168 74 Bromma

Öppettider:

Återvinningscentralen har stängt: Nyårsafton, Nyårsdagen, Midsommarafton, Midsommardagen, Julafton och Juldagen. Övriga helgdagar gäller samma öppettider som under fredag-söndag.

Miljöfarligt avfall

Hit hör bl.a. färg-, lack- och limrester samt nagellack, lösningsmedel, rengöringsmedel, ogräsmedel, bilbatterier och diverse oljor m.m. Detta avfall får inte lämnas i föreningens soprum. Närmaste miljöstation för vår del är Shell bensinstation i Kista och OKQ8 bensinstation i Rinkeby. För mer information besök www.stockholm.se/avfall. Där finns länkar till ”Dina sopor” och en sökmotor.

PDF DocumentRegelhandboken