PorttelefonSvara vid uppringning från porttelefon

Användarmanual för portteleofon Aptus Assa Abloy

  1. Svara vid uppringning från porttelefon
  2. Tala med besökaren.
  3. Acceptera tillträde: Tryck på “*” eller “5” på din telefon.
  4. Neka tillträde: Tryck “#” eller lägg på luren.
  5. Lägg på luren för att avsluta samtalet.