EkonomiEkonomi-info

Brf Imatras kommer att behöva höja årsavgiften kraftigare än normalt under de kommande åren

Information om Brf Imatras ekonomi inför extra föreningsstämman Föreningen kommer att behöva höja årsavgiften kraftigare än normalt under de kommande åren p.g.a. diverse anledningar; väldigt höga elkostnader, mycket omfattande vattenskador de senaste åren, underdimensionerad underhållsplan, höga sophanterings- och städkostnader. Föreningen har följaktligen haft ett väldigt lågt sparande och kommer, om inte avgifterna höjs, snart behöva låna för de löpande driftskostnaderna. Ovanpå detta kommer de nya lånen som behövs för att finansiera stambytet.

För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi, så att nuvarande boende inte bor på framtida medlemmars bekostnad, har styrelsen bett HSB:s ekonomiavdelning att räkna på nödvändiga årsavgiftshöjningar för de kommande åren. De höjningar som här redovisas är en prognos om vad som krävs för att i slutet av perioden uppnå balans mellan sparande och underhållsbehov. Dessa siffror kan givetvis komma att justeras ned eller upp beroende på diverse faktorer, som exempelvis räntan eller effektiviseringar. Det är också viktigt att inse att dessa höjningar kommer genomföras oavsett om stambytet genomförs eller inte. Om stambytet inte genomförs behövs motsvarande höjningar för att täcka kostnaderna för fortlöpande vattenskador samt för att stärka föreningens ekonomi inför stambyte som ändå måste genomföras längre fram.

Planerade avgiftshöjningar

År202320242025202620272028202920302031
jajajajajajajajaja

Information om individuell elmätning (IMD)

Eftersom vi inte mäter elförbrukningen i olika delar av fastigheten går det inte att säga exakt hur stor del av elen som används av de boende inne lägenheterna, men en schablonmässig uppskattning av HSB:s energiexperter är 46%. Detta innebär att de boendes elanvändning inne i lägenheterna utgör ca 6 % av årsavgiften. Denna siffra är givetvis beroende av vilka ingångsvärden för elkostnad och årsavgift man använder, men är en rimlig avvägning. När IMD införs kommer årsavgiften därför att sänkas med 6 %, utöver de höjningar som genomförs. Det går inte att säga vad elkostnaden för ett specifikt hushåll kommer att bli efter att IMD införts, då det beror på faktorer som elprisets utveckling samt hushållets elförbrukning. Att man inte längre betalar för elen kollektivt gör det dock möjligt att påverka sina egna kostnader. Elavtal kommer även fortsättningsvis att förhandlas av föreningen, som sen debiterar medlemmarna för hushållets förbrukning.

Innan den extra föreningsstämman startar kommer HSB-ekonomen Gustaf Nyblom att hålla en kort presentation kl 18.00.

Välkomna tisdagen den 20:e september till Folkets Husby.

Styrelsen för Brf Imatra i Kista 16 september 2022