Stambyte

Information om stambytet i brf Imatra som pågår från 2023 till 2025.

Inriktningsbeslut

Eftersom föreningen är drabbad av exceptionellt många vattenskador tar styrelsen ett inriktningsbeslut om att inleda projekt för stambyte av fastigheterna.

Stämmobeslut

Ett informationsmaterial om stambyte tas fram under våren och delas ut i juni 2022. På extrastämma beslutas att genomföra stambyte samt inför IMD-el.

Produktionsstart

Styrelsen tecknar avtal med entreprenören Nordisk VVS i april. I mitten av augusti börjar stambytet på Helsingfosgatan 11 & 13.

Stambyte genomfört

De sista stammarna beräknas slutföras innan semester och avetablering av entreprenaden genomförs efter sommaren.

Vanliga frågor om stambyte