Nyhetsbrev från din förening HSB/Brf ImatraBrf Imatra informerar

Akalla 2023-10-19

Stambytet

På gård 1 pågår nu första etappen av stambytet. Styrelsen och alla som arbetar i husen är mycket medvetna om den besvärliga situationen och gör allt för att tidplanen ska hållas. Enligt boende i de första portarna har rivningsarbetet som görs under de första två veckorna upplevts som det mest störande. Föreningen har ingen möjlighet att erbjuda evakueringsbostad under byggtiden varken ur ekonomisk eller rättvisesynpunkt. Styrelsen har sökt upp och träffat boende som hört av sig med frågor och diskuterat lösningar. I vissa fall kan det vara idé att kontakta Järva stadsdelsförvaltning och be om tillfälligt bistånd, ekonomiskt eller på annat sätt. Vi vill också påminna om Stay Xtra. Nordisk VVS har upptäckt spår av asbest i orginalplastmattorna i badrummen. Därför tas fortlöpande prover. Plastgolven gör ingen skada förrän de bryts upp. Borttagning av gammal plastmatta görs professionellt och säkert för både hantverkare och boende. Vid borttagning av andra gamla plastgolv är det viktigt att boende själva upplyser hantverkare om att prover bör tas innan arbetet påbörjas. Dessa kan lämnas in för analys på exempelvis Previa/Falck i Kista. Det är många hantverkare som rör sig i husen och det är bra att känna till att förutom hantverkare från Nordisk VVS så arbetar Stadsmålarna med miljöinventering samt installation av nya badrumsfönster.

Nabo som leder projektet har gjort en personalförändring och ny projektledare är t v Marcus Pamelius. I första hand är det som tidigare platschef Kristoffer Lind som vid behov ska kontaktas.

IMD -- el

När alla snart fått nya elcentraler i sin hall kan mätning av den individuella förbrukningen starta. Startdatum blir förhoppningsvis innan årsskiftet. Det går därefter att via en app avläsa förbrukningen men det kommer inte att synas förrän på senare avgiftsavi. Det blir en sänkning av månadsavgiften när den individuella elförbrukningen istället redovisas och debiteras separat. Mer detaljerad information kommer att delas ut. Boende på gård 4 och 5 ska så snart som möjligt också få en gruppförteckning till de nya elcentralerna.

Återvinningsstugan

Trots protester från två av våra grannar som ser till stugan trängde sig en man in och lämnade en spis. Det är helt oacceptabelt. De som håller stugan öppen två gånger i veckan gör ett helt oavlönat jättefint jobb för oss alla. Grovsopor som möbler och vitvaror ska lämnas på återvinningscentral.

Boendemiljön

Vi är alla en del av varandras boendemiljö. Tänk därför på dina grannars trivsel. Höga ljud inte får förekomma efter 22.00. Det gäller även högljudda samtal ute på balkonger och gård. Fimpar och snusportioner skräpar ner i trapphus och på gårdar och är giftiga för barn och djur.

Tvättstugorna städas en gång per vecka vilket räcker på de flesta gårdar. Tyvärr får styrelsen klagomål från gård 1 på att rengöringen efter tvättpass inte fungerar som det ska. En extrastädning är planerad när byggpapp mm är borta därifrån. Tänk på att det finns möjlighet att boka tvättider på alla gårdar. Följ anslagen i tvättstugan - enkelt och snabbt gjort.

Utemiljön

Marksyn har genomförts med Beab som sköter vår utemiljö. Det blev en lång lista med önskade åtgärder som vi får prioritera och beställa allteftersom. Beskärning av vildvuxna buskar och träd görs nu. Ett område ska avsättas för ängsblommor till nästa sommar. Murkna träsarger behöver ersättas. Problem med råttor har påtalats och Anticimex har kontaktats.

Inbrott

Ökad vaksamhet behövs efter ett par inbrott den senaste tiden. De har inträffat på eftermiddagen på vardagar då många är på sina arbeten.

HSB informerar

HSB kommer enligt uppgift att stänga sitt kontor på Finlandsgatan under hösten och söker efter lämplig lokal där de kan ta emot boende från HSB-föreningar i Kista-Akalla området. Nyckelhanteringen ska tas över av en lokal låsfirma. Mer information väntas.

Fastighetsskötare

Kontakta våra fastighetsskötare gällande fastighetsfrågor.

Öppettider 7.00-8.00
Tel: 08-751 11 12
Adress: Helsingforsgatan 45 (Nära Hotell Stay Extra)

HSB Medlemsservice

Kontakta HSB Kund- och Medlemsservice vid felanmälan, nyckelhantering, fakturafrågor och andra löpande frågor.
E-post: service.stockholm@hsb.se
Telefon: 010-442 11 00

Öppettider i reception på Akalla-kontoret:

Se HSB´s hemsida för mer information när det gäller besök på kontoret Finlandsgatan 10.

Störningsjouren: 010-470 55 10
Felparkering: 08-657 77 75
Pågående brott: Polisen 112
Misstanke om brott: 114 114

Mer information på www.hsb.se