Nyhetsbrev från din förening HSB/Brf ImatraBrf Imatra informerar

Nyhetsbrev Akalla 2024-04-15

Stambytet

Stambytet fortsätter enligt tidplanen och har påbörjats på gård 3. Gård 2 avslutas under maj med resterande arbeten i källarplanet. Under sommaren görs ett uppehåll på gård 3 och fortsätter i augusti.

Individuell elmätning, IMD-el.

Sedan 1 januari mäts elförbrukningen individuellt och i april debiterades de boende januariförbrukningen. På avgiftsavierna för maj och juni finns ingen post för el utan februarielen kommer att debiteras i juli och marselen i augusti. Detta beror på att avgiftsavierna skickas ut kvartalsvis.

Vi boende kan läsa av förbrukningen kontinuerligt och efter varje månad läses månadsförbrukningen av. Ett fåtal mätare har inte fungerat som de ska och styrelsen arbetar för att debiteringen ska lösas för de som berörs. Föreningen har ett avtal med rörligt elpriset, där priset förändras varje timme. Det pris/kWh som boende debiteras är den genomsnittliga totala elkostnaden per kWh för aktuell månad.

Varje lägenhet skall nu ha fått en gruppförteckning, ett blad att fästa på sin elcentral, som visar vad varje vippkontakt kontrollerar. Hör av dig om den saknas.

Returrundan

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) gör ett kort stopp i Akalla, bakom Lidl. Läs mer om returrundan

Akalla - Villmansstrandsgatan 2

  • Lördag 8 juni, klockan 11-12
  • Lördag 3 augusti, klockan 11-12
  • Lördag 12 oktober, klockan 11-12

Du kan lämna saker som ryms i en flyttkartong med ca mått: 60 cm x 50 cm x 40 cm. Dvs inte stora skrymmande föremål. Vik ihop, bryt/såga isär om det behövs.

Saker du kan lämna för återanvändning:
Kläder, skor, inredningsartiklar, köksutrustning, sportutrustning, elektronikprylar m.m.

Saker du kan lämna för återvinning:
Metall, trä, hårdplast, mjukplast, wellpapp, tidningar, böcker, textil, porslin och keramik, planglas, matfett (t.ex. använd frityrolja), miljöfarligt avfall (t.ex. nagellack, målarfärg, ljuskällor och batterier.)

Sopor

Föreningen drabbas av kostnader för bortforsling av möbler och annat som dumpas ute eller i trapphus och källargångar. Tänk även på att inte kasta skrymmande saker som kan orsaka stopp i våra sopnedkast. Allt som slängs ska enkelt gå in i sopinkastet. Exempelvis kartong kan slängas i vårt miljöhus eller sopstationen vid Lidl. Det finns bättre användning för våra avgifter!

Utemiljön

Beab har varit igång med vårstädning, föryngringsbeskärning av buskar och träd och det sker en del reparationer, bl a av de träsarger som är i sämst skick.

Information om garagestädning kommer att sättas upp när det är dags.

Måsar och duvor

Föreningens hus har platta tak vilket kan locka måsar till bobygge. Ett par boende har påtalat störningar och styrelsen är intresserad av upplysningar om problemet finns på fler gårdar. Mejla styrelsen. En saneringsexpert har varit på plats och har förslag på åtgärder som dock behöver gälla alla tak. Det är kostsamt och därför är det bra att få en uppfattning om hur stort problemet är.

Måsar liksom duvor och råttor lockas av mat. Ingen fågelmatning ska därför ske på våra gårdar eller balkonger.

Grillsäsong

Vi har utmärkta fasta betonggrillar. Där får endast grillkol användas. På balkongenerna är det endast tillåtet att använda el-grill. Inga engångsgrillar på balkonger eller gräsmattor.

Tänk på att städa undan efter grillningen så det är trevligt för alla. Tänk också på brandriskn och ta med vatten.

Föreningsstämma

Påminnelse om föreningsstämman den 15 maj i Folkets Husby kl 18.30. Registrering från kl 18.00.

Kallelse med tid och plats har anslagits och årsredovisning kommer att delas ut senast två veckor före stämman.

Ny styrelse ska väljas på årsstämman. Styrelsen behöver förstärkas och vi vill verkligen uppmuntra den som kan tänka sig att sätta sig in lite i styrelsearbetet att höra av sig till valberedningen@brfimatra.se och gärna till någon i styrelsen för frågor, styrelsen@brfimatra.se.

HSB informerar

Nytt lokalkontor i Kista

HSBs lokalkontor i Akalla är nu stängt och det nya är öppnat på Helsingörsgatan 38 i Kista. På kontoret kan boende träffa fastighetsförvaltare och lägenhets-administratörer.

Öppettider:
Måndag och onsdag kl. 8-12
Tisdag och torsdag kl. 13-18

Utöver lokalkontoret i Kista har vi även tillgång till baskontoret i Jakobsberg, med fullt serviceutbud och öppettider varje vardag.

Nyckelhantering

Hanteringen av nycklar, sker framledes genom den auktoriserade låssmeden Byggbeslag med kontor i Kista, istället för på Finlandsgatan i Akalla. Dvs. utkvittering och ändring av elektroniska nycklar samt utlämning av nycklar vid inflytt.

Kostnaden är densamma som tidigare.

Fastighetsskötare

Kontakta våra fastighetsskötare Jafar och Zaman gällande fastighetsfrågor.

Öppettider: 7.00-8.00
Tel: 08-751 11 12
Adress: Helsingforsgatan 45 (Nära StayXtra Hotel)

HSB Medlemsservice

De flesta ärenden med HSB sker digitalt och med självbetjäning. Kontakta HSB Kund- och Medlemsservice vid felanmälan, nyckelhantering, fakturafrågor och andra löpande frågor.

www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/
Telefon: 010-442 11 00

Övrigt

Störningsjouren: 010-470 55 10
Felparkering: 08-657 77 75
Pågående brott: Polisen 112
Misstanke om brott: 114 114

Alla boende tillönskas en trevlig vår.

Styrelsen
Brf Imatra