Medlemsinformation

GrundläggandeAtt bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt innebär att man har inflytande över sitt boende men också att man tillsammans med övriga medlemmar har solidariskt ansvar för omvårdnad av fastigheterna och utemiljön.

Det finns ingen hyra eftersom det inte finns någon att hyra lägenheten av. Vi är 254 medlemmar som tillsammans äger våra hus och bor här till självkostnadspris. Ingen ägare pressar oss att göra vinst.

För att husen ska fungera behöver vi köpa en del tjänster av andra företag, exempelvis underhåll av tekniska installationer, ekonomisk administration, städning, värme, elektricitet och reparationer. Dessa tjänster betalar vi för tillsammans och det är avgiften till föreningen.

För att få en långsiktighet för husen har man bildat en ekonomisk förening dit vi väljer representanter varje år. Det här upplägget är meningen ska engagera de boende för den gemensamma boendemiljön.

Vad som ingår i avgiften till föreningen

I avgiften ingår underhåll av fastigheten och utomhusmiljö enligt stadgarna, vatten, värme, elektricitet, basutbud Digital-TV med streaming, internet, tvättstuga inkl tvättmedel, låsbart källarförråd, cykelförvaring, återvinningshus, bostadsrättstillägg för din hemförsäkring och medlemsavgiften för HSB. Det är den boendes ansvar att ha en hemförsäkring.

Engagera dig i din förening

Eftersom vi bor här till självkostnadspris bygger det hela på att det finns boende som är beredda att engagera sig.

Det finns mycket som behöver ordnas, man lär sig mycket och det är merit att ha på ditt cv. Det kan vara styrelsearbete (börjar som suppleant), valberedning, värd i återvinningsstuga, gårdsombud och representation hos andra föreningar vi är medlemmar i.

Kontakta valberedningen och berätta lite om dig själv. valberedning@brfimatra.se

Ansvarsfördelning

Sammanfattat kan man säga att den boende har ansvar för ytskiktet i sin lägenhet medan föreningen har ansvar för resten. Kolla upp vad som gäller innan renovering i detta häfte. Ingrepp i vattenledningar, värmerör, elektricitet eller datakablar kräver kontakt med styrelsen samt fackman med certifiering.

Mer utförlig beskrivning av ansvarsfördelningen finns i föreningens stadgar. Dessa finns på vår webbsida brfimatra.se

Hur gör vi utan styrelse?Det saknas styrelseledamöter

Konsekvensen av att inte få ihop en styrelse kan bli att bostadsrättsföreningen tvingas gå i likvidation. I en bostadsrättsförening måste styrelsen bestå av minst tre styrelseledamöter. Om det saknas en behörig styrelse är bostadsrättsföreningen likvidationspliktig.

Om bostadsrättsföreningen skulle tvingas att gå i likvidation innebär det att bostadsrättsföreningen upplöses genom att fastigheter och andra tillgångar säljs, skulder betalas och eventuellt överskott fördelas mellan medlemmarna i enlighet med bestämmelser i bostadsrättsföreningens stadgar. För att undvika en likvidation är det viktigt att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen förstår vikten av att engagera sig i föreningen.

Föreningensursprung

Historia

Brf Imatra och radhusen i trädgårdsstaden byggdes som hyreslägenheter av JM Mattsson och blev inflyttningsklart 1975-1976. HSB bildade 1979 två bostadsrättsföreningar som köpte husen.

Brf Imatra arrenderar tre tomträtter från Stockholms stad där våra 15 hus står. Totalt har föreningen 254 lägenheter, 10 kommersiella lokaler och fem garage med ungefär 300 parkeringsplatser.

Föreningens mål är att skapa en bra boendemiljö för våra medlemmar på lång sikt

MedlemskapMedlemskap

Styrelsen beviljar dig medlemskap

En grundprincip för alla ekonomiska föreningar är att de ska vara öppna. Den som vill bli medlem får inte stängas ute. I en bostadsrättsförening är denna princip inte riktigt lika uttalad.

Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, kommmer från ett visst land eller saknar förmögenhet. Det är dock tillåtet att vägra juridiska personer medlemskap i en bostadsrättsförening. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.

Hemförsäkring

Hemförsäkring för bostadsrätt

En hemförsäkring behöver du för att skydda ditt hem och dina saker.

Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg. Därför behöver du inte detta tillägg för din hemsförsäkring. På din befintliga hemförsäkring kan du säga upp bostadsrättstillägget.

Bostadsrättstillägget är en tilläggsförsäkring och den gäller till exempel för egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men som du är underhållsskyldig för. Några exempel på det är ytskikt och rördragning i badrummet eller läckage från tvättmaskin eller diskmaskin som skadar bostadsrättsföreningens egendom.

Hur använder jag tilläggsförsäkringen?

Exempelvis om någon utifrån kastar sönder din fönsterruta (fönsterglas)

Ring 08-772 80 20 Foksam Företasskador och anmäl din skada.

Tala om att du bor i HSB Imatra brf och att de har en bostadsrättstillägsförsärking hos Folksam.

Fönsterglas ingår i ovan försäkring med avdrag för självrisk.

Om fönsterramen är skadad och behöver bytas ut är det ett åldersavdrag för fönsterramen.

Cykel

Cykelförvaring

Låst cykelrum finns på varje gård. Detta hittar du i källaren i låghusen. Ha din cykel låst med godkänt lås även i cykel-rummet. Det krävs tagg med full behörighet att komma in. (Märkt 1 eller 2 i standarduppsättningen).

Det går att rulla ut cykeln genom garaget om man tycker rampen är svår.

Batterier till elcyklar laddas i din lägenhet, inte i källaren.

Du kan ha cykeln på gården när det inte är vinterväglag. När snön kommer kommer även snöplogen, se till att ta bort dem först så de inte blir skadade. Lämpligt kan vara vid höstens städdag. Använd godkänt ramlås och använd gärna ett godkänt bygellås för att låsa fast i något.

FörvaringFörråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd som är märkt med ditt lägenhetsnummer på vit skylt. Vänligen sätt dit hänglås även om du inte använder förrådet så ingen annan tar det.

BilGarage

Under varje gård finns det ett antal garageplatser för uthyrning. Våra varmgarage ger dig en garanterad plats, hög säkerhet och är tryggare än gatan. Kontakta HSB som hjälper dig med det praktiska.

Gästparkering finns längs gatan mot p-skiva, betalparkering vid Lidl eller badhuset.

Det går inte i dagsläget att ladda elbilar i våra garage. Det finns laddare vid husbybadet.

ÅtervinningÅtervinningsstugans

I föreningen finns ett miljöhus, beläget vid vändplanen Helsingforsgatan 39-51, utrustat med kärl för bl.a. återvinning av tidningar, glas, elektronik och brännbart material. Det finns även en ”batteriholk” för mindre hushållsbatterier.

Öppettider

Huset bemannas av boende i föreningen.

  • Onsdagar 18:00 - 19:00
  • Söndagar 17:00 - 18:00

OBS! Ej vitvaror typ kyl, frys tvätt- och diskmaskiner o dyl., dessa måste forslas bort av lägenhetsinnehavaren.

Renoveringsavfall

Överblivet renoveringsavfall/byggnadsmaterial och liknande får inte ställas i föreningens soputrymmen. Observera att det inte är tillåtet ställda säckar med byggavfall på gångbanor, trottoarer, innegårdar och cykelbanor eftersom det innebär försämrad tillgänglighet för funktionsnedsatta och framkomlighet för alla våra boende. Dessutom är de en sanitär olägenhet då förbipasserande slänger både hushållsavfall och grovsopor i säckarna och innebär brandfara då de står i anslutning till husfasader. Detta material får Ni själva ta hand om och slänga gratis på återvinningscentralen.

Tvättstugor

Tvättstuga

Det finns elva tvättstugor, två på varje gård i låghusen. Du kan boka vilken du vill av dessa och två åt gången.

Tvättmedel tillsätts automatiskt men går att välja bort med ett knapptryck om du vill använda eget tvättmedel som då läggs in direkt i maskinen. Tänk på att vi har mjukt vatten och ta en mindre dos tvättmedel.

Före tvättpass, töm fickor på innehåll och använd tvättpåse för bygel BH och och annat som kan fastna och skada maskinen.

Efter avslutat tvättpass, vänligen torka av bord och maskiner med trasa, rensa torktumlarens luddfilter och sopa golvet. Torka golvet i torkskåpet om det behövs.