Medlemsinformation

Intresserad av styrelsearbete?

Är du intresserad av att sitta i styrelsen i din bostadsrättsförening, men vet inte riktigt vad det innebär och vad du behöver kunna? HSB Stockholm erbjuder en föreläsning med verksamhetschef Petrus Jansson som besvarar frågeställningar som:

  • Hur arbetar en bostadsrättsförenings styrelse och vilka roller finns?
  • Hur fungerar en bostadsrättsförenings ekonomi?
  • Vilka lagar och regler styr en bostadsrättsförening?
  • Vilket ansvar har styrelsen i en bostadsrättsföreningen?

Hur gör vi utan styrelse?Det saknas styrelseledamöter

Konsekvensen av att inte få ihop en styrelse kan bli att bostadsrättsföreningen tvingas gå i likvidation. I en bostadsrättsförening måste styrelsen bestå av minst tre styrelseledamöter varav en skall vara ordförande. Om det saknas en behörig styrelse är bostadsrättsföreningen skyldig att ansöka hos Tingsrätten om att föreningen försätts i likvidation.

Om bostadsrättsföreningen skulle tvingas att gå i likvidation innebär det att bostadsrättsföreningen upplöses genom att fastigheter och andra tillgångar säljs, skulder betalas och eventuellt överskott fördelas mellan medlemmarna i enlighet med bestämmelser i bostadsrättsföreningens stadgar. För att undvika en likvidation är det viktigt att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen förstår vikten av att engagera sig i föreningen.

Föreningensursprung

Historia

Brf Imatra och radhusen i trädgårdsstaden byggdes ursprungligen som hyreslägenheter av JM Mattsson och inflyttningen började mellan 1975-1976. Bostadsrättsföreningen Imatra bildades 1979-02-27 och registrerades 1979-04-17.
Brf Imatra arrenderar tre tomträtter från Stockholms stad där våra 15 hus står. Totalt har föreningen 254 lägenheter, 10 kommersiella lokaler och fem garage med ungefär 300 parkeringsplatser. Föreningens mål är att skapa en bra boendemiljö för våra medlemmar på lång sikt

MedlemskapMedlemskap

Styrelsen beviljar dig medlemskap

En grundprincip för alla ekonomiska föreningar är att de ska vara öppna. Den som vill bli medlem får inte stängas ute. I en bostadsrättsförening är denna princip inte riktigt lika uttalad. Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, kommmer från ett visst land eller saknar förmögenhet. Det är dock tillåtet att vägra juridiska personer medlemskap i en bostadsrättsförening. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.

Cykel

Cykelförvaring

Låst cykelrum finns på varje gård. Detta hittar du i källaren i låghusen. Ha din cykel låst med godkänt lås även i cykel-rummet. Det krävs tagg med full behörighet att komma in. (Märkt 1 eller 2 i standarduppsättningen). Det går att rulla ut cykeln genom garaget om man tycker rampen är svår.
Batterier till elcyklar laddas i din lägenhet, inte i källaren. Du kan ha cykeln på gården när det inte är vinterväglag. När snön kommer kommer även snöplogen, se till att ta bort dem först så de inte blir skadade. Lämpligt kan vara vid höstens städdag. Använd godkänt ramlås och använd gärna ett godkänt bygellås för att låsa fast i något.

FörvaringFörråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd som är märkt med ditt lägenhetsnummer på vit skylt. Vänligen sätt dit hänglås även om du inte använder förrådet så ingen annan tar det.

BilGarage

Under varje gård finns det ett antal garageplatser för uthyrning. Våra varmgarage ger dig en garanterad plats, hög säkerhet och är tryggare än gatan. Kontakta HSB som hjälper dig med det praktiska. Gästparkering finns längs gatan mot p-skiva, betalparkering vid Lidl eller badhuset. Det går inte i dagsläget att ladda elbilar i våra garage. Det finns laddare vid husbybadet.

ÅtervinningÅtervinningsstugans

Tvättstugor

Tvättstuga