Nytt lokalkontor i KistaHSB STOCKHOLM ÖPPNAR NYTT LOKALKONTOR I KISTA

HSB Stockholm har sedan tidigare kommunicerat att kontoret på Finlandsgatan 10 i Akalla stänger i slutet av 2023 i samband med att hyresavtalet löper ut. Kontoret på Finlandsgatan i Akalla stänger för besök den 5 december, därefter finns tillgång till nedanstående tjänsteutbud.

Närheten till våra medlemmar och kunder i närområdet är högt prioriterat för oss och vi vill även fortsatt att vårt samarbete kännetecknas av närhet. Därför kommer vi att finnas kvar i området även efter årsskiftet med ett nytt kontor på Helsingörsgatan 38. Kontoret öppnar den 11 december samma öppettider som kontoret på Finlandsgatan i Akalla och kommer att bemannas av Lägenhetsadministratörer och Fastighetsförvaltare.

I samband med flytten till vårt nya lokalkontor kvalitetssäkras nyckelhanteringsprocesserna som tidigare genomförts på Akallakontoret. Hanteringen av nycklar, dvs. bland annat utkvittering av elektroniska nycklar till garage och tvättstuga, utlämning av nycklar vid inflytt etc. sker framledes genom vår samarbetspartner Byggbeslag Bysmeden lås. Byggbeslag Bysmeden lås är en auktoriserad låssmed och ansvarar för den nyckelhantering som tidigare hanterats på kontoret på Finlandsgatan i Akalla.

Vid inlämning och uthämtning av nyckelbrickor får ni information att dessa ska hämtas på Byggbeslag. Det innebär att alla som är i kontakt med HSB Stockholm kring nyckelfrågor direkt får information om var nycklar ska inlämnas och uthämtas.

Vid nyckelfrågor kontaktar ni även fortsatt HSB Stockholm:

HSB Kontakt

HSB Felanmälan

010-442 11 00