Dags att motionera

Motioner för år 2022

Måndag den 28 februari är sista dagen att komma in med motioner till årets föreningsstämma.

Motionerna kan mailas till: info@brfimatra.se eller lämnas i brevlådan styrelselokalen, Helsingforsgatan 69 eller hos fastighetsskötarna på Helsingforsgatan 45.
OBS! Märk motionen med Brf Imatra.

Tid och plats för föreningsstämman meddelas senare.

Att skriva motioner

Det är en fördel är om motion är korrekt, lättbegriplig och innehåller ett tydligt förslag för föreningsstämma att rösta om.

Rekommenderad motionsstruktur innehåller följande tre punkter:

  • Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om
  • Brödtext – här förklarar du bakgrunden till Ditt förslag och argumenterar för detta. Som regel vinner Du på att formulera Dig kort och kärnfullt.
  • Yrkande – motionen ska avslutas med ett konkret förslag som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.

Felanmälningar skall inte lämnas som motioner. I dessa fall skall Du göra en felanmälan på tel. 08-695 00 00

Hälsningar Styrelsen