Informationsmöte 10;e december

Nu kan du ladda hem och titta på den presentation som närpolisen Lennart Levander höll på Kista International School onsdag 10;e december.

Polisens möte med brf Imatra presentation PDF DocumentPolisens möte med brf Imatra

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Läs gärna mer på deras hemsida.

Tänk som en tjuv för att minska bostadsinbrotten

Vad är Grannsamverkan

Så startar man Grannsamverkan