IMATRANYTT

Juni 2019

Vårt högsta beslutande organ, årsmötet, ägde rum den 25 april. Vår ekonomi förklarades och det togs upp en stor mängd motioner innan det blev mat och dryck. Represen- tanterna i styrelsen förändrades något, och nya skyltar sätts upp i trapphusen. Protokoll finns på brfimatra.se.

Vi ser det som något problematiskt att bara 32 av 254 medlemslägenheter var representerade, men man kan även tolka det som att våra medlemmar generellt är nöjd med sitt boende.

Arrangera grillkvällar

På årsmötet blev en motion framröstad om grillkvällar. Om vi kan hitta någon som vill arrangera grillkvällar så ska det genomföras med en liten budget från föreningen att lägga på mat. Därför söker vi härmed någon kan tänka sig att hålla i detta. Maila info@brfimatra.se och säg att du är intresserad. Kanske fem grillkvällar, en på varje gård? Vi tror det är en bra plattform för boende att träffa grannar och även prata med föreningens representater under mindre formella former.

Avgiftshöjning

Årets avgiftshöjning blir 3 procent och finns på fakturan från och med juli. Föreningen har bara ökat avgifterna en enda gång på över 15 år utöver inflationsjusteringar. Vår ambition är att det blir en årlig liten höjning istället för större mer sällan. Föreningens ekonomi är stabil, men förvaltningskostnader stiger.

Brandlarm nu i drift

Installationen av brandlarmet är nu klar. Separat information om hur du bäst agerar vid larm kommer. Tills dess:

Inglasning av balkonger

Vi har skickat in en bygglovsansökan till stadsbyggnadskontoret för att glasa in samtliga våra balkonger. En godkänd ansökan betyder inte att alla balkonger ska glasas in. Ansökan avslogs dock med följande motivering:

Kvarteret Imatra utgör sällsynt genomarbetat exempel på 1970-talets flerbostads-arkitektur, även där det gäller de djärva material- och kulörkombinationerna; gult tegel, brun och orange plåt. Husen karaktäriseras dessutom av medvetet gestaltade tegelvolymer som på ett elegant sätt bryter de horisontala plåtbanden. Föreslagen inglasning av balkongerna skulle helt förändra husets arkitektur vilket innebär en förvanskning. Föreslagen åtgärd anser Stadsmuseet vara ovarsam förvanskning av fastighetens kulturhistoriska värden. Åtgärden avstryks med hänvisning till PBL (Plan- och bygglagen) 8:e kapitlet 13, 14 och 17 §§.

Beslutet är överklagat, vi vill utreda denna fråga en gång för alla. Fastigheterna har kulturhistorisk grönmarkering, ”särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt”.


HSB Kund & Medlemsservice

Vår förvaltare HSB tar hand om administrativa ärenden som fakturafrågor, felanmälan, nyckelhantering och andra löpande ärenden.

Tel: 010-442 11 00 kl 9-17


service.stockholm@hsb.se


Besökande: Finlandsgatan 10


öppettider 1 juli - 31 augusti


Vardagar 8-16:30


Akut felanmälan dygnet runt
 08-695 00 00

Fastighetsskötaren

Vår fastighetsskötare tar hand om teknisk drift i våra hus. Prata med dem innan renovering om vatten, el, etc.

Tel: 08 - 751 11 12 


Adress: Helsingforsgatan 45

Öppet: Vardagar 07 - 08

Securitas

Störningsjour: 010-470 55 10


Felparkering: 08-657 77 75

Återvinningsstugan

Öppet sön 17-18, ons 18-19

Grilla i sommar

Använd våra färdigställda betonggrillar på gårdarna under sommaren. De är betydligt mer brandsäkra än lösa grillar. De räknas som särskilt iordningställd eldplats på privat mark. Ha alltid släckvatten med dig.

Respektera eventuella eldförbud från brandmyndigheten i sommar. Korrekt info:

Nya bänkar beställda

Fina nya bord med sittplatser till gårdarna är beställda. De blir tunga, underhållsfria och solid kompositmaterial med diskret grå färg.

Börjar med en bänk per gård, och de gamla träbänkarna kompletterar.

Dålig garagefjärr?

Om du upplever dålig räck- vidd på din fjärrkontroll / radiotagg till garaget kan det vara dags att byta batteri. Det är en knappcell av typ CR2032 som finns att köpa för 20-30 kronor på t.ex. Clas Ohlsson, Kjell & Co eller diverse webbsidor.

Glad sommar!