IMATRANYTT

Oktober 2019

Ny lag för rökförbud

Sedan 1 juli har ny lag trätt i kraft som bland annat förbjuder rökning på allmänna lekplatser och utanför allmänna entréer. Fastighetsvärden har som uppgift att informera och agera. I vårt fall tolkar vi detta som att föreningens innergårdar får rökförbud samt utanför våra butikslokaler mot Helsingforsgatan.

Vi kommer därför att sätta upp skyltar om rökförbud på våra gårdar. Vi vill samtidigt påpeka att det är olämpligt att röka på balkonger och uteplatser, då det finns friskluftsintag till lägenheterna placerade vid balkongerna.

Om du renoverar badrum

Det är flera fuktskador i badrum som skett för att rummet byggdes av hantverkare som inte har stenkoll på svenska byggregler och normer. Det här är jobbigt och dyrt för boende, grannar och föreningen. Därför inför vi lite regler för badrumsbyggande.

Byte av värmepumpar

Maskinerna som tar värmen från fjärrvärmenätet och skickar ut till våra element och värmer kranvattnet har en livslängd på 20 år och det är nu dags att byta ut dem. Dessa värmeväxlare har vi två stycken av, men gård 3, 4 och 5 byts denna höst medan gård 1 och två får nästa år.

Ni som bor på berörda gårdar har säkert redan sett anslag om detta arbete. Det kommer vara en period av infasning av maskinen som innebär luft i elementen och varierande värme i element och varmvatten, därför gör vi detta innan kylan kommer. Skicka in felanmäla om för varmt, för kallt och luft i elementen.

Höstens städdag 26/10

Dags för gemensam städning. Den 26 oktober kl 10 samlas vi vid miljöstugan för att dela ut arbetsuppgifter. T.ex. plocka skräp ute, rensa källargångar. Det kommer att bjudas på fika efteråt. En container kommer att finnas vid miljöstugan för de som vill passa på att kasta egna grovsopor. Ej vitvaror eller kemiska rester.

Vänligen flytta även era cyklar från gårdarna inför snöröjningen. Ställ dem i cykelutrymmet uppmärkta med namn.

HSB Kund & Medlemsservice

Vår förvaltare HSB tar hand om administrativa ärenden som fakturafrågor, felanmälan, nyckelhantering och andra löpande ärenden.

Tel: 010-442 11 00 kl 9-17
 service.stockholm@hsb.se
 Besökande: Finlandsgatan 10
 öppettider 1 sep - 30 juni
 Måndag & onsdag 8-12
 tisdag & torsdag 13-18


Akut felanmälan dygnet runt
 08-695 00 00

Fastighetsskötaren

Vår fastighetsskötare tar hand om teknisk drift i våra hus. Prata med dem innan renovering om vatten, el, etc.

Tel: 08 - 751 11 12 
 Adress: Helsingforsgatan 45
 Öppet: vardagar 07 - 08

Securitas

Störningsjour: 010-470 55 10
 Felparkering: 08-657 77 75

Återvinningsstugan

Öppet sön 17-18, ons 18-19

Inga grillkvällar

I förra nyhetsbrevet frågade vi om någon ville hålla i grillkvällar som socialt event för boende, ett uppdrag från en motion på årsmötet som blev framröstad (bifallen). Vi fick noll svar tyvärr, och det blev inga gemensamma grillkvällar.

Barnvagnar i trapphus

Vi har fått anmärkning om föremål i trapphusen. Det är mycket tydligt i lagstiftningen att det inte får förekomma av brandskyddsskäl. Barnvagnar får inte parkeras i trapphuset! Vid brand är de i vägen för räddningstjänsten och de utvecklar giftig rök om de fattar eld. Även entrémattor utanför sin lägenhetsdörr ska tas bort.

Genomförd enkät

Det har genomförts en enkätundersökning om internet och tv då våra avtal ska förnyas. Vi fick ett deltagande om endast 15% (38 av 254 st).

Det var stor majoritet för att ta med internet i avgiften till föreningen, och viktigaste faktorn är stabilitet. Även många som fortfarande använder ”linjär tv”, alltså traditionell tv utan streaming.

Vi ser undersökningen som vägledande då underlaget var så litet. Hoppas att vårt beslut kommer uppskattas när det väl blir klart.