IMATRANYTT

Nyhetsbrev - December 2019

[från styrelsen för Brf Imatra. Vi representerar dina intressen som fastighetsägare.](./pdf/imatranytt/Nyhetsbrev December 2019.pdf)

Nytt internet och teve

Vi är nu klara med ny upphandling för teve och internet. Tidigare har basutbud för teve från Comhem ingått i avgiften till en genomsnittlig kostnad om ungefär 80 kronor per lägenhet och månad. De som önskat har kunnat uppgradera individuellt till digi- tal-TV, fler kanaler och internet från både Comhem och Telenor.

Styrelsen såg möjligheter att förbättra detta och gick ut med en enkät till de boende. Vi fick in 55 svar eller 20% av lägenhetsinnehavarna. Det fanns en stor majoritet för att inkludera internet i avgiften. Man ville även ha traditionell teve. Stort tack till alla som besvarade enkäten!

Ny lösning

Comhem fortsätter leverera ett basutbud av teve men med sänkt kostnad till 25 kronor per lägenhet via uttaget i vardagsrummet. De som önskar kan uppgradera individuellt till digital-TV, fler kanaler eller internet för eget tillägg.

Internet 1000 Mbit levereras av Bahnhof via uttaget i hallen till en kostnad av 85 kronor per lägenhet. De som vill kan uppgradera individuellt till digital-TV och andra tjänster. Bahnhof startas under februari 2020 och vi skickar ut mer information innan dess.

Totala kostnaden för teve och internet blir 110 kr per lägenhet och läggs på avgiften till föreningen från juli 2020. Mer om det närmare sommaren.


Tänk på ljusen i jul

En olycka händer så lätt, tänk på att släcka brinnande ljus när du lämnar rummet. Kontrollera även att din brandvarnare fungerar.

Inglasning av balkonger

Vi vill informera om slutligt resultat angående ärendet om helinglasning av balkonger. I våras ansökte vi om bygglov hos Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Stads kommun för inglasning av balkonger. Stockholm stad plockade in ett remissutlåtande från Stockholms stadsmuseum eftersom våra hus har grön kulturmärkning.

”KvarteretImatrautgörettsällsyntgenomarbetat exempel på 1970-talets flerbostadshus-arkitektur, även när det gäller de djärva material- och kulörkombination- erna; gult tegel, brun och orange plåt. H usen karaktäriseras dessutom av medvetet gestaltade tegelvolymer som på ett ele- gant sätt bryter de horisontell a plåtbanden. Föreslagen inglas- ning av balkongerna skulle helt förändra husets arkitektur vilket innebär en förvanskning. Föreslagen åtgärd anser S tadsmuseet vara ovarsam samt en förvanskning av fastighetens kulturhistoriska värden. Åtgär- den avstryks med hänvisning till PBL (Plan- och bygg-lagen) 8:e kapitlet, 13, 14 och 17 §§.

Bygglovsavdelningen gick på Stadsmuseets rekommendation och nekade bygglov.

Efter dess har vi undersökt möjligheten att överklaga detta beslut till Länsstyrelsen med jurister som specialiserat sig på bygglov för kulturmärkta hus. De har tittat på ärendet och tror vi skulle ha ganska liten chans att vinna denna överklagan i domstol. Förlorande parten får stå för båda sidors juridiska kostnader. Med det utlåtandet har vi beslutat att avsluta det här ärendet.

HSB Kund & Medlemsservice

Vår förvaltare HSB tar hand om administrativa ärenden som fakturafrågor, felanmälan, nyckelhantering och andra löpande ärenden.

Tel: 010-442 11 00 kl 9-17
 service.stockholm@hsb.se
 Besökande: Finlandsgatan 10
 öppettider 1 sep - 30 juni
Måndag & onsdag 8-12
 tisdag & torsdag 13-18


Akut felanmälan dygnet runt
 08-695 00 00

Fastighetsskötaren

Vår fastighetsskötare tar hand om teknisk drift i våra hus. Prata med dem innan renovering om vatten, el, etc.

Tel: 08 - 751 11 12 
 Adress: Helsingforsgatan 45
 Öppet: vardagar 07 - 08

Securitas

Störningsjour: 010-470 55 10
 Felparkering: 08-657 77 75

Miljöhuset

Öppet sön 17-18,
ons 18-19

Ändrad funktion hos tvättrum 3 på gård 1

Tvättrum 3 på gård 1 kan inte längre användas som akuttvätt, utan denna maskin behöver bokas liksom alla andra. Möjligheten har missbrukats och det finns flera fall där man inte respekterat de andra som brukat rummet, samtidigt som många inte visste om möjligheten.

Det finns nästan alltid någon av våra 10 tvättstugor ledig att boka direkt, och man kan snabbt se var på närmaste bokningstavla eller online. Det gör att tvättrum 3 nu är låst för alla som inte bokat rummet, precis som de andra tvättstugorna.

Miljöhuset i jul

Miljöhuset har öppet
 Onsdag 18-19
 Söndag 17-18

25 december stängt
 1 januari stängt

Miljöhuset ligger på vändplanen mellan gård 3 och 4, här finns återvinning för batterier, lampor, elektronik, glas och brännbart så länge det får plats i kärlen. Det är bemannat så man får hjälp att sortera rätt.

Utöver det finns det metall, glas, pappersförpackningar, tidningspapper, plast och batterier på gångvägen mot Lidl.

Happy New Year 2020