Styrelsen uppgifter

Det här gör styrelsen

På föreningsstämman utser du och dina grannar en styrelse. Deras uppdrag är att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltning av huset. I förvaltningen ingår både små och stora arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna till administrativ och teknisk förvaltning. Eftersom styrelsemedlemmarna oftast inte är specialister bör de inte göra allt själva. Därför köper många styrelser in sin förvaltning, till exempel från HSB

Kontakta styrelsen

Du kan kontakta styrelsen via epost: info@brfimatra.se

Brev kan du lämna in genom brevinkastet i styrelselokalen på Helsingforsgatan 69

Styrelsemedlemmar

Roll Name
Ordförande Christer Modin
Vice Ordförande Jonte Eriksson
Ledamot Eko Mimmi Wiktorsson
Ledamot Marcus Holmgren
Ledamot Maryam Riazi
Suppleant Nicholas Ekroth
Suppleant Linda Rebane
Revisor Stefan Bäckström
Revisorsuppleant Mahin Moradi

Valberedningen

Prata med dessa för att engagera dig i din bostadsförening!

Roll Namn
Sammankallande Hans Ringdahl
Ledamot Marie Hakkarainen
Ledamot Farangis Solaimani Zadeh