Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt innebär att man har inflytande över sitt boende men också att man tillsammans med övriga medlemmar har solidariskt ansvar för omvårdnad av fastigheterna och utemiljön.

Inflytandet utövar du genom att årligen delta i föreningsstämman. Om du har önskemål om förändringar eller vill genomdriva en annan ordning, lämnar du in motioner före stämman. Före stämman kan du också lämna förslag på nya styrelseledamöter till valberedningen.

Bostadsrätt

Bostadsrätt är en boendeform där du själv är med och äger huset du bor i. Det är föreningen som äger fastigheterna, inklusive din lägenhet. Själv äger du "bostadsrätten", det vill säga rätten att bo i lägenheten.

Att bo i bostadsrätt innebär att man har skyldighet att tillsammans med bostadsrättsföreningens övriga medlemmar ta väl hand om såväl den egna bostaden som de utrymmen medlemmarna disponerar gemensamt.

Ansvarsfördelningen mellan dig och bostadsrättsföreningen finns reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar. Förenklat gäller att du ansvarar för din lägenhet medan bostadsrättsföreningen ansvarar för fastigheten (fasad, tvättstuga, förråd, trapphus, gård, skötsel och underhåll).

Bostadsrättslagen reglerar dels frågor som rör nyttjanderätten mellan medlemmarna och bostadsrättsföreningen, dels föreningsrättsliga frågor. Bostadsrättsföreningens stadgar ger ramarna i frågor som bland annat rör skötsel, medlemmarnas inflytande och styrelsens befogenheter.

Att bli medlem i en bostadsrättsförening innebär också att du accepterar föreningens stadgar och åtar dig att följa dem.

Innan du kan köpa en bostadsrätt måste styrelsen godkänna dig som medlem i föreningen. Om styrelsen bedömer att en person inte kan sköta sina ekonomiska åtaganden gentemot föreningen kan den vägra medlemskap.

Du är varmt välkommen att bidra med egna idéer och förslag.