Parkering

I föreningen finns 5 stycken garage, ett under varje gård, med inburade platser. I några av garagen finns även MC-burar som man kan hyra. Utomhusparkering är också möjligt, men dessa hyrs av Brf Trädgårdsstaden. Samtliga perkeringplatser förmedlas av HSB kontoret.

Väljer man att parkera i garaget så finns det vissa regler som man måste känna till. I bilburarna får endast förvaras (förutom bilen) 4 st. bildäck plus en cyckel. Det är inte tillåtet att sätta upp skåp och hyllor i garaget ej heller att borra i garageväggar och tak. Se garageregler