Garageregler för Brf Imatra

I buren får endast förvaras fyra (4) st. däck (ett byte) och en (1) cykel.

Det är förbjudet:

att röka och handha öppen eld;

att utföra reparationer;

att utföra oljebyten;

att tvätta fordon;

att tomgångsköra fordon;

att ta hål i väggar eller tak.

Burens väggar får ej belastat genom upphängning av olika föremål.

De rör som går utefter väggen, i vissa burar, får ej användas som avlastningsytor.

Garageinnehavaren ansvarar för att buren städas och underhålls (se hyreskontrakt).

Hyresgästen skall följa de ordningsföreskrifter som finns för fastigheten (se hyreskontrakt) samt rätta sig efter föreningens stadgar.

Styrelsen