Brandsäkerhet

Trapphus

Det är inte tillåtet att blockera inte trapphuset. Anledningen till det är att framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det skulle börja brinna. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram om något allvarligt händer dig eller din granne.

Det är inte tillåtet att ställa något brännbart material i trapphusen. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material så som barnvagnar, tidningar och kartonger.

Skydda dig mot brand

Bränder i hemmet är vanligare än vad man tror. Om katastrofen inträffar är det viktigt att veta hur du ska agera. Framförallt finns det mycket du kan göra för att undvika en brand. Här har vi sammanställt råd och tips från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Du kan också läsa mer på: www.msb.se och www.brandskyddsforeningen.se, samt ladda hem informationen i pdf-format.

Så gör du ditt hem säkert

Agera direkt! Det är när branden fortfarande är liten som du har chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är: RäddaVarnaLarmaSläck

När du inte kan släcka själv

Har du inte möjlighet att säkert släcka själv är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. Annars sprids röken i trapphuset.Varna grannarna och larma 112.

Brand på annan plats i flerbostadshuset

Stanna kvar i lägenheten. En lägenhetsdörr står emot en brand i cirka 30 minuter. Våta handdukar hjälper till att täta runt dörren och i brevinkastet. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand. Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.