Innergårdar

Bilfria gårdar

Samtliga innergårdar skall vara bilfria. All biltrafik är förbjuden p g a att gårdarna samtidigt är garagetak. Slitage genom biltrafik orsakar skador framförallt vid gårdarnas/garagetakens anslutning till husen. Skadorna som behöver åtgärdas kommer att ge direkt effekt på medlemmarnas avgifter till föreningen.