Imatra Nytt arkiv

2019-03-10
Mars 2019
Årets första Imatranytt har fokus på vårt avlopp. 💩 ## Kiss, bajs och toalettpapper Vi vill informera hur du använder avloppet på...

2018-12-21
December 2018
## Status på brandlarm Installation av brandlarm pågår för fullt och om inget oväntat dyker upp ska själva installationsjobbet vara k...

2018-06-21
Juni 2018
### Ändrade rutiner för taggar Våra elektroniska nycklar, taggar, hanteras numera av HSB istället för expeditionstider hos styrelsen. D...

2018-03-01
Mars 2018
### Lediga garage finns! Våra garage är nu renoverade och klara! För dig som vill slippa både böter, inbrott, trafikskador samt isiga v...

2017-12-12
December 2017
### Styrelsen önskar eder alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Som vanligt gäller det att vara försiktig med de levande ljusen så här...

2017-09-01
September 2017
## Städdag 2017 Lördagen den 28:e oktober så går årets städdag av stapeln. Passa på att kasta dina grovsopor, möbler och annat stort...

2017-06-01
Juni 2016
...

2017-03-01
Mars 2016
...

2016-12-17
December 2016
Styrelsen önskar alla medlemmar i BRF Imatra en God Jul och ett Gott Nytt År! ## Tänk på jule-ljusen Såhär i juletid är det många av oss so...

2016-09-01
September 2016
### 2016 års städdag Lördagen den 22:e oktober kommer 2016 års städdag att gå av stapeln. I år så kommer vi att städa de gemensamma utrymme...

2016-06-01
Juni 2016
### 2016 års föreningsstämma I April 2016 genomfördes 2016 års föreningsstämma, det högsta beslutsorganet för vårt gemensamma boende. Nedan...

2016-03-01
Mars 2016
### Valberedningen har ordet Styrelsen arbetar mycket aktivt för att bevara och höja kvalitet och värde på våra 15 hus, 5 gårdar och 5 gara...

2015-12-01
December 2015
### Styrelsen önskar God Jul och Gott Nytt År Ännu ett trevligt och produktivt år närmar sig sitt slut. Vi i styrelsen vill passa på att öns...

2015-09-01
September 2015
### Städdag 2015 Lördagen den 24 oktober kommer årets städdag gå av stapeln. Upplägget kommer vara detsamma som tidigare år. Det kommer att...

2015-06-01
Juni 2015
### 2015 års föreningsstämma I april gick årets stämma av stapeln där ca 10% av föreningens medlemmar medverkade. Stämman är föreningens hö...

2015-03-01
Mars 2015
### 2015 års föreningsstämma Årets stämma äger rum tisdagen den 28 april kl. 18.30 i Akalla kyrka, Sibeliusgången 7. Kallelse kommer att s...

2014-12-06
December 2014
### Renoveringar under året i föreningen Det har varit ett händelserikt år för oss. Vi har inte bara renoverat tvättstugorna utan också bytt...

2014-09-01
September 2014
## Renovering av tvättstugorna Tvättstugorna Helsingforsg.49 och 61 börjar nu så smått att bli färdigställda, som tidigare får de boende på ...

2014-06-01
Juni 2014
## Inför semesterperioden Precis som förra året vill vi göra våra medlemmar uppmärksamma på att semestern är den tid då de flesta inbrotten ...

2014-03-01
Mars 2014
## Föreningsstämman 2014 Årets stämma äger rum måndagen den 28 april kl. 18.30 i Akalla by. Kallelse kommer att sättas upp på anslagstavlan ...

2013-12-01
December 2013
### Öppettider i Miljöhuset Under Jul- och nyårhelgen är miljöhuset stängt onsdag 25 december samt onsdag den 1 januari 2014. ### Städdagen...

2013-09-24
September 2013
### Gemensam städdag Lördag den 19 oktober mellan kl. 11 och 16 har vi möjlighet att rensa ut cykelrum och källarförråd. En contaier kommer ...

2013-06-01
Juni 2013
### Semestertider - Inbrottstider När vi har semester så har inbrottstjuvarna högsäsong. Har Du för avsikt att åka bort i sommar, prata med ...

2012-12-01
December 2012
### Om Imatranytt Vi beklagar att Imatranytt inte har utkommit som vanligt under året. Anledningen är att datorn havererade, när vi väl fic...

2012-04-01
April 2012
### Välkommen till BRF Imatras föreningsstämma den 21 Maj. Du behöver bara fylla i talongen om du vill ha något att äta efter stämman annar...

2011-10-01
Oktober 2011
Den 31 oktober stängs Miljöhuset för sanering och renovering. Tillfälligtvis kommer en container att ställas upp vid Miljöstugans vändplan. ...

2011-06-01
Juni 2011
Styrelsen vill här framföra ett STORT TACK till alla föreningsmedlemmar för ett gott samarbete när det gäller tömmandet av våra trappuppgån...

2010-03-01
Mars 2010
### Föreningsstämma den 15 April Du behöver bara fylla i talongen om du vill ha något att äta efter stämman annars är det bara att komma. ...

2008-10-01
Oktober 2008
### Våra portar. Portarna fungerar i stort tillfredsställande, men kan av olika skäl haka upp sig av t.ex. sand och grus eller av yttre påve...

2008-06-01
Juni 2008
### Åretsstämma. 36 röstberättigade var närvarande på stämman. Motion 1 avslogs på grund av att den ryms inom det avtal som föreningen reda...

2008-03-01
Mars 2008
### Hissrenovering. Hissarna på gård 1 och 2 är nu helt klara. Vecka 14 startar ombyggnad av hissarna på gård 3 samt 2 hissar på gård 4. Var...

2007-05-01
Maj 2007
### Hissar Upphandling är nu gjord. Byggstar sker i september, med start på gård 1 och gård 2, alltså 8 hissar. Information till de boende o...

2006-12-01
December 2006
### Grovsopshanteringen under julhelgen. En stor container kommer att finnas uppställd invid miljöhuset under tiden 8-15 jan 2007. Julgrana...

2006-10-01
Oktober 2006
### Nya portar Som vi meddelat i föregående informationsblad, kommer föreningen att installera nya portar med start på gård 1 Hfg 11-21 ve...

2006-06-01
Juni 2006
### Miljöhuset Obs! Det är förbjudet att lägga bildäck och batterier i soputrymmena, då det klassas som miljöfarligt gods och ej tas om ha...

2006-03-01
Mars 2006
### Sophantering Då vi fått in ej tillåtna sopor i våra soprum ex. färgburkar, kylskåp och andra vitvaror har styrelsen beslutat att stänga ...

2005-12-01
December 2005
### Grovsopshantering under julhelgen En stor container kommer att finnas uppställd invid miljöhuset under tiden 5-13 jan. 2006 för julgran...

2005-01-01
Januari 2005
### Grovsopsrummen Ny kod XXXX kommer att gälla fr.o.m. 1 februari för miljöhuset och grovsoprummet Hfg 13. Separat information har lämnats...