Ordningsregler

Lägenhetshavaren åligger:

att vara aktsam och väl vårda föreningens egendom och vår gemensamma miljö;

att om skada uppstår som omgående behöver årgärdas meddela styrelsen eller HSB;

att ej använda lägenhet eller andra till föreningen hörande utrymmen för annat ändamål än avsett;

att ej lämna entrédörr olåst nattetid;

att ej lämna dörr till källare eller garage olåsta;

att iaktta sparsamhet med såväl varmt som kallt vatten;

att ej hänga tvätt synlig på balkongen eller utomhus;

att ej piska eller skaka mattor, sängkläder o.dyl. från fönster, balkonger eller
uteplatser;

att ej belamra allmänna utrymmen t.ex. trapphus och källargångar med
personliga tillhörigheter;

att inom disponerat utrymme tillse att vintertid skada på vattenledning ej
uppstår p.g.a. att fönster eller dörr lämnats öppen;

att ej lägga torkmatta utanför lägenhetsdörren;

att rätta sig efter bestämmelser beträffande ohyreskontroll samt vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till HSB;

att i sopnedkast endast lägga sopor o.dyl. som är väl inslagna;

att ej utan styrelsens tillstånd sätta upp utomhusantenner och paraboler på fastigheten;

att ej föra oljud och skräpa ner i fastigheten och ej heller rasta djur på gården.
Mellan kl. 22-07 får inga störande ljud höras i fastigheten.

att i övrigt rätta sig efter de bestämmelser som lämnats av styrelsen eller HSB;

att ej hänga föremål på utsidan av balkongen, t.ex. blomlådor, paraboler eller annat då risk finns för personskada;

att ej mata fåglarna på gården;

att ej köra in bilar på gården;

att endast grilla på anvisad plats;