Uthyrning

Uthyrning i andra hand

Andrahandsuthyrning kan medges under en begränsad tid. Uthyrning förutsätter godkännande av styrelsen i förväg i varje enskilt fall och kräver särskilda skäl.

Dessa kan vara:

Om du får tillstånd av styrelsen, tänk på att: